Finalitat social

Finalitat social: l’oci com a vehicle per la integració

Grandalla va néixer amb l’objectiu de fomentar l’autonomia, la inclusió social plena i la millora de la qualitat de vida de persones tan joves com adultes amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament (DID) a partir de la promoció, organització, gestió i realització de serveis de lleure de diferent caire: esports, educació, cultura… i d’altres que es considerin convenients.

El lleure és una experiència integral per a qualsevol persona i un dret humà fonamental reconegut jurídicament per diverses legislacions. Segons la Declaració Universal de Drets Humans  (article 24): “Tota persona té dret al seu descans, a gaudir del seu temps lliure, a una limitació raonable de la seva jornada de feina i a vacances periòdiques pagades”. Per la seva banda, la Constitució Espanyola a l’article 43.3 estableix que “Els poders públics facilitaran l’adequada utilització de l’oci”. Finalment, la Convenció sobre les persones amb discapacitat de les Nacions Unides estableix, en el seu article 30 reconeix el dret de les persones amb discapacitat a participar en la vida cultural i recreativa igual que les altres persones.

En aquest sentit, entenem que l’oci té un sentit igualitari del qual no se’n pot prescindir i que tothom ha de tenir la oportunitat i la capacitat de gaudir-ne i, a més, fer-ho creativament. Concretem el nostre concepte d’oci en els següents punts:

  • Entenem l’oci com a marc fonamental del desenvolupament i creixement integral de les persones.

  • Considerem l’oci des d’una perspectiva multidimensional, ja que afecta a diversos àmbits: terapèutic, rehabilitar, preventiu… però, sobretot, situa l’oci com a fi en sí mateix.

  • Potenciem totes les activitats que tinguin com a objectiu la plena participació i modifiquem aquelles que fomentin l’aïllament.

  • Impliquem a les pròpies persones amb DID com a pàrticipes actius ja que ells són els millors coneixedors de les seves necessitats.

  • Impliquem a la societat i el seu conjunt en un procés d’integració d’aquest col·lectiu.

Des de Grandalla considerem el dret a l’oci fonamental i, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, imprescindible ja que constitueix una mitjà per a la seva inclusió en la societat. L’oci fa que la persona amb discapacitat intel·lectual es mostri més receptiva i sense cap tipus de pressió, pel que pot desenvolupar millor les seves habilitats socials i la seva autonomia personal. L’oci els permet, a més, desenvolupar-se i créixer com a persones.

Per tot l’exposat, a Grandalla defensem que ni la discapacitat ni la falsa de recursos poden constituir un impediment que suposi, a la pràctica, impedir gaudir del dret a l’oci, fet que inclou el dret a la cultura, a l’esport, a la recreació i el turisme, tots ells fonamentals per al desenvolupament de la persona.

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en whatsapp