Equip humà

Aquest contingut també està disponible en: Español

Socis/es i famílies

Grandalla té actualment 74 socis directes. Tant els socis com les seves famílies directes s’impliquen en el nostre dia a dia i fan possible aquest projecte, fent que entre tots acomplim la missió de Grandalla: millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i aconseguir que s’integrin de forma plena en la societat, exactament igual que qualsevol altra persona.

L’Assemblea General és l’òrgan màxim de decisió de la Grandalla i està formada per totes les persones que en són sòcies, amb dret de veu i vot.

Com a soci/a de Grandalla et beneficies de:

  • Descomptes i preus especials en les activitats d’oci

  • Capacitat plena per decidir, participar i donar la teva opinió en les diferents activitats d’oci que es proposen i s’organitzen

  • Al final de cada any, rebràs un petit regal com a mostra de la teva fidelitat

A part d’això, amb la teva aportació dones capacitat a Grandalla per posar els suports necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats i possibilites que Grandalla participi activament en la lluita diària per a poder assolir la integració total de les persones amb discapacitat a la societat.

Voluntariat

La tasca de Grandalla seria molt més difícil sense la col·laboració de les 8 persones voluntàries que ens dediquen una part del seu temps de forma desinteressada i solidària.

Si vols formar part de la família de Grandalla com a voluntari/a podràs gaudir amb nosaltres realitzant activitats socials, esportives, culturals i d’oci, així com tasques de suport, comunicació i administració. Així doncs, si ets una persona activa i amb iniciativa i vols dedicar una part del teu temps a ajudar el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual pots fer-ho fent-nos un truc al 93 725 97 73 o enviant-nos un correu a grandalla@grandalla.cat.

Personal monitor

Si sense els voluntaris seria difícil, sense la tasca dels monitors i monitores seria directament impossible. Actualment comptem amb 15 monitors/es que treballen amb plena vocació amb el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i que, a més de constituir un vertader suport per a aquestes persones, fomenten la participació, la solidaritat, l’amistat i el respecte cap a l’entorn i els companys.

Els monitors/es de Grandalla gaudeixen amb la feina al temps que es comprometen i s’impliquen plenament amb el que fan.

Personal en pràctiques

A Grandalla ens agrada implicar-nos en la formació de nous professionals. Per això, sovint acollim estudiants de diferents àmbits per a que desenvolupin les pràctiques a la nostra entitat.

Equip tècnic

A més de tot l’esmentat, Grandalla compta amb la figura d’un gerent, una administrativa i una persona de comunicació i disseny.

Òrgans de govern

El Consell Rector és l’òrgan de govern, administració i gestió de la cooperativa. Té competència per a representar-la i per establir les directrius generals d’actuació, d’acord amb els criteris establerts per l’assemblea general. Es compon d’un mínim de 3 membres i un màxim de 15 membres, elegits per l’Assemblea General per un termini de quatre anys. La majoria dels seus membres són socis usuaris, però també hi forma part una representació dels socis col·laboradors i de treball, i un representant dels voluntaris (amb veu, però sense vot). El nombre de membres l’estableix l’Assemblea General.

Actualment el Consell Rector està format per:

  • 1 soci de la cooperativa que exerceix de President.

  • 1 soci de la cooperativa que exerceix de Vicepresident.

  • 1 sòcia de la cooperativa que exerceix de Secretària.

  • 3 socis de la cooperativa que exerceixen de Vocals.

  • 1 soci de la cooperativa que exerceix d’interventor de comptes.

Translate »