Tag Archives: Modernisme

Els alumnes de l’Escola Bellapart fan “màgia” a Grandalla

La setmana del 3 al 9 d’abril la seu de Grandalla va comptar amb una visita molt especial: els nens i les nenes del Taller d’Art del Centre d’Educació Especial Francesc Bellapart, ubicat a Sabadell i que acull alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats psíquiques, físiques i sensorials dels 3 als 21 anys.

Read More

Translate »